Det var en gång en elefant som vägde 7 ton och 500 000 kilo, och som jagade en kanin som vägde 7 kilo.

Elefanten sprang ifatt kaninen. Elefanten kollade på ögonen på kaninen. Elefanten kände igen kaninen och kaninen kände också igen elefanten. Är det du Gilbert?, frågade kaninen. Ja! Är det du Erik?, frågade elefanten. Ja, det är jag.

Vill du följa med och äta middag?, frågade kaninen Erik. Ja gärna, sa elefanten Gilbert. När de var framme var hela huset borta. Då sa kaninen Erik: VARFÖR HAR DET HÄNT JUST IDAG?smiley

Elefanten Gilbert kramade kaninen Erik. Då hördes ett konstigt ljud.

Elefanten och kaninen sprang sitt snabbaste. Då blev kaninen helt slut. Elefanten tog kaninen upp på hans rygg. Då rusade det fram hundratals zebror. Sedan hördes det ingenting mer.

Kaninen Erik såg att något droppade från himlen. Elefanten Gilbert sa till kaninen Erik att det snöade. Elefanten Gilbert och kaninen Erik byggde en stor snögubbe. Kaninen Erik sa till elefanten Gilbert: Det betyder väl att det är julafton i morgon. JA, sa elefanten Gilbert. Nästa dag förberedde kaninen Erik och elefanten Gilbert med att visa presenterna. Kaninen Erik fick en fin penna och elefanten Gilbert fick ett pappersblad. Kaninen Erik och elefanten Gilbert ritade tillsammans en fin blommasmiley.

Flera dagar senare smälte all snö. Gilbert blev så arg. Då råkade Gilbert trampa på Erik. Erik började skrika och hoppa över allt. Då råkade Erik sticka sig i en stor taggbuske. Gilbert tog Erik i hans famn. Erik blev då lugnare och då somnade Erik i Gilberts famnsmiley.Erik och Gilbert gick på stranden. När de kom fram hoppade Gilbert i vattnet. Då skvätte det så mycket, så att Erik trillade i vattnet. Erik började blöda på benet och på armen. Gilbert rusade fram till Erik. Gilbert tog Erik på hans rygg. Gilbert blev så orolig.

Erik blev mycket bättre. Gilbert blev så glad att Erik kände sig mycket bättre. Erik och Gilbert hoppade i vattnet samtidigt. Gilbert hittade en stor fin snäcka. Erik hittade en jättevass sten. Erik råkade sticka sig på tassen. De la sig på sanden och solade. Plötsligt somnade Erik och Gilbert i sanden.

Filip Lj. Dević